PARKER

En stor BRF-förening i Nacka behövde hjälp med att fräscha upp den befintliga lekplatsen med nya lekytor, fler sittbänkar, fasta lekredskap, växtförslag,  hårdgjorda gångytor samt en fast samlingsplats för fika och samvaro. Dessutom ville man ha belysningsförslag som smälte in i den omgivande miljön.  

Jag ritade ett förslag och Solbruden AB kompletterade med sin expertis kring lekplatser och anlade det hela. Ett gott samarbete som gav nöjda kunder och många leksugna barn. Kika gärna lite extra på den fina belysningen kring sittbänken runt träden. Tjusigt!